photo

Katru nedēļu uzzini,
vai esi laimējis 1 no 2000 balvām

Loterijas atļaujas numurs 5325. Loterijas periods 01.10.2018-15.01.2019

“Laimē vienu no 2000 balvu!” loterijas noteikumi

“Laimē vienu no 2000 balvu!” loterijas noteikumi
1) Loterijas preču ražotāja parstāvis  UAB “Multiplex” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 122885163, juridiskā adrese: Upės g. 5, LT-09308 Viļņa, Lietuva)
2) Loterijas organizētājs – SIA “Magnet Promotions”, reģ.ap. Nr.LV40003639069, Turaidas iela 2C, Rīga, LV-1039
3) Loterija tiek organizēta visā Latvijas teritorijā veikalos kur ir pieejami Globus produkti ar īpašo uzlīmi “Laimē vienu no 2000 balvu!”
4) Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 1. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 21. janvāris
5) Balvu fonds, turpmāk – balvas:
Nr. Nosaukums Nomināla vērtība EUR, ieskaitot PVN Skaits (gab.) Summa EUR, ieskaitot PVN
1 TOTE maisiņš ar Globus logo 0,97 600 582,00
2 Fiskars salātu karotes 9,68 50 484,00
3 Salātu garšviela 1,21 300 363,00
4 Priekšauts ar Globus logo 7,26 49 355,74
5 Recepšu brošūra 0,77 1000 770,00
6 Ceļojuma dāvanu karte no AZA tours 1000,00 1 1000,00
Kopā: 3554,74
Kopējais balvu fonds ir 3554,74 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit četri eiro 74 eirocenti)
6) Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Aptuvenās izredzes laimēt – 2000/10000.
7) Lai piedalītos Loterijā jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā no 2018. gada 1.oktobra līdz 2019.gada 15.janvārim plkst.23.59
* jāiegādājas jebkurš 1 (viens) Globus produkts ar īpašo uzlīmi, kuru atverot var izlasīt kodu
* jāsaglabā uzlīme ar kodu
* Jāaizpilda reģistrēšanās anketa mājas lapā http://globuslatvija.lv/
Anketā jānorāda vārds, uzvārds, koda numurs, kas atrodams uz etiķetes, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese.
Ja reģistrēšanās http://globuslatvija.lv/notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrēšanās gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.
7.2. Veicot reģistrāciju, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
7.3. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēt vairākus pirkumu kodus, neierobežotu reižu skaitu, ja ir iegādājies vairākus produkta iepakojumus.
7.4. Viens pirkuma kods var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu kodu drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. Viens cilvēks (viens tālruņa numurs) var laimēt tikai vienu balvu visās izlozēs.
7.8. Lai piedalītos Loterijā jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā no 2018. gada 1.oktobra līdz 2019.gada 15.janvārim plkst.23.59
7.8. Ja viens kods tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts un Loterijā piedalās tas kods un koda iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
8) Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.
9) Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei no SIA „Magnet Promotions” rīkotāju pilnvarotās puses veiks SIA „Visas Loterijas”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
logo

Laimētāji

Laimētāju saraksts tiek atjaunots katru pirmdienu plkst. 12.00.